Lubuskie Talenty

Nabór wniosków do projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” od 02 do 13 października 2023 r!
 
To teraz!
Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
 
A dokładniej:
Również w tym roku Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”, skierowany do zdolnych uczniów szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
 
Projekt obejmie wsparciem 222 uczniów (70 SP i 152 LO), którzy zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie trwania
projektu uczniom przyznawane będą stypendia na rok szkolny 2023/2024 w wys. 8 000,00 zł (uczeń SP) oraz 10 000,00 zł (uczeń LO).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuskie Talenty – Program Stypendialny.
We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.