Rekrutacja

Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2022/2023

 

do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

od końca lutego 2022r.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • kopię świadectwa ukończenia podstawowej lub oryginał

  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginał

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14 lipca 2022 r.

5 sierpnia 2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Do 20 lipca 2022 r.

11 sierpnia 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

- karta zdrowia, 2 zdjęcia (fotografia 30x42 mm)

od 21 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

od 12 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

1 sierpnia 2022 r.

do godz. 14:00

22 sierpnia 2022 r.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

1 sierpnia 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 4 sierpnia 2022 r.

25 sierpnia 2022 r.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadpodstawowym)

 

Lp.

Zadania rekrutacyjne

Terminy

1.

Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie: podanie, świadectwo z klasy VII szkoły podstawowej (promocyjne do klasy VIII).

do 10 maja 2022.

2.

W Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

- spotkanie informacyjne dla kandydatów do Projektu

- pisemny test selekcyjny z języka niemieckiego

14 maja 2022.

godz. 11:00

godz. 11:30-13:00

3.

Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie/O dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

od 7 do 9 czerwca 2022 r.

4.

Poinformowanie kandydatów do Projektu o przyjęciu do szkoły

13 czerwca 2022 r.

5.

Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie.

20 czerwca 2022 r. o godz. 17:00

6.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- wyniki egzaminów ósmoklasisty (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,

- podanie o miejsce w internacie.

od 13 czerwca 2022 r.

do 30 czerwca 2022 r.