Matura

Maturzysto !!!

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2022 roku.

 

1.

Sesja egzaminacyjna od 4 maja (środa) do 20 maja 2022r. – w naszej szkole

2.

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

3.

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

4.

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

5.

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

6.

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie maturalnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

7.

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc

 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów

 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.

 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają (j. polski)

 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.

 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.

 7. ostatnia osoba z Sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole.

 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)

8.

W przypadku konieczności wyjścia z sali, zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

9.

Terminy egzaminów pisemnych:

4.05 (środa) – j. polski PP (Poziom Podstawowy),

5.05 (czwartek) – matematyka PP i 14:00 historia muzyki,

6.05 (piątek)– j. angielski PP i 14:00 j. niemiecki PP,

9.05 (poniedziałek) - j.angielski PR,

10.05 (wtorek) – j, polski PR (Poziom Rozszerzony),

11.05 (środa) – matematyka PR,

12.05 (czwartek) –biologia i 14:00 j. rosyjski PR,

13.05 (piątek) –WOS i 14:00 j. niemiecki PR,

16.05 (poniedziałek) – chemia

17.05 (wtorek) –historia

18.05 (środa - geografia

19.05 (czwartek) - fizyka,

20.05 (piątek) ‑informatyka.

10.

Rezygnacja z egzaminu nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów.

11.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

12.

Wyniki egzaminu: 5 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły.

13.

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

14.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 1 do 14 czerwca 2022 r.

15.

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • do 12 lipca 2022 r. składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu

 • poprawkowy egzamin: część pisemna 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00,

 • część ustna – nie przeprowadza się w terminie poprawkowym

 • wyniki egzaminu poprawkowego: 9 września 2022 r.

16.

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

17.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Internecie na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl, www.cke.gov.pl