Bezpłatna pomoc psychologiczna

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie udostępniamy informację o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.