Udział w sesji rad miejskich dwumiasta

15 czerwca, podczas wspólnej sesji Rad Miejskich Dwumiasta, uczniowie naszej szkoły zrelacjonowali burmistrzom i radnym obu miast udział polskiej i niemieckiej młodzieży w dwóch debatach - październikowej debacie uczniowskiej "Europejski Zielony Ład" oraz majowej "Demokracja w Unii Europejskiej".
Uczniowie przedstawili tematykę dyskusji i pracy w grupach roboczych, oraz rezultaty, czyli postulaty wysłane następnie jako petycja młodzieży do Parlamentu Europejskiego.
Obie polsko-niemieckie debaty uczniowskie to inicjatywa Kooperationszentrum / Centrum Kooperacji / Frankfurt an der Oder Słubice z główną organizacją, opieką i prowadzeniem Marty Rusek.

Uczniowie reprezentujący szkołę:
Alina Nawrocka z klasy 2A,
Jakub Umiński z klasy 3B,
Cyprian Krasucki z klasy 3B.
Opiekunowie:
Paweł Słabęcki, Dorota Rutka