HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH

  1. Egzamin poprawkowy- MATURA- część pisemna wtorek 22 sierpnia 2023 godz. 9:00
  2. Egzaminy poprawkowe oraz wyrównujące różnice programowe:
  • czwartek 24. 08.2023 godz. 9:00 - matematyka
  • piątek 25.08.2023 godz. 9:00 - język niemiecki, język angielski, chemia
  • poniedziałek 28.08.2023 godz. 9:00 - biologia, informatyka