Projekt międzynarodowy Youth around Borders

Ponad tydzień trwał udział 5 uczennic w międzynarodowym projekcie "Youth around Borders". Uczestnicy z Polski, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii i Maroka, zgodnie z tematem projektu, dyskutowali o granicach w poszczególnych krajach, o tym czym osobiście dla nich są granice państwowe, poznawali historię granicy polsko-niemieckiej i jej funkcjonowanie przed wejściem Polski do strefy Schengen. Jednym z tematów dyskusji był także temat migracji, emigracji i imigracji, jak również można było usłyszeć historię imigrantów, będących w projekcie i poznać ich doświadczenia z tym związane.
W trakcie wielu zajęć uczniowie poznawali kraje, z których pochodzili uczestnicy, tradycje, zwyczaje, język, a także mogli spróbować tradycyjnych potraw z poszczególnych krajów.
Dodatkowe warsztaty fotograficzne pozwoliły niektórym odkryć swoją nową pasję, albo udoskonalić umiejętności. Cała grupa odwiedziła również Berlin i poznała historię muru berlińskiego.
A wszystko to w języku angielskim, więc dodatkowo doskonalono umiejętność posługiwania się tym językiem.
 
W pierwszej części projektu udział wzięły:
Nikola Flilipowicz (3D), Maria Pietrow (3C), Natalia Sypniewska (3D), Julia Tatarewicz (3C) i Zuzanna Zielińska (2C).
Organizator: PeWoBe we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu Erasmus+Młodzież, programu Komisji Europejskiej

Spotkania z panią nadkomisarz

11 października odbyły się spotkania z Panią nadkomisarz Elwirą Lelental, emerytowaną policjantką Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, byłą kierowniczką sekcji ds. walki z przestępczością narkotykową.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i czwartych, a po południu zaplanowano spotkanie z rodzicami.

Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak chorób, ale także równowaga emocjonalna, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi oraz poczucie satysfakcji i szczęścia. Październik będzie zatem miesiącem, w którym zajęcia z psychologiem zostaną poświęcone właśnie tematyce zdrowia psychicznego.
Nasza szkoła wzięła udział również w programie wymiany listów o tematyce dbania o dobrostan psychiczny. Jego efektem jest gazetka szkolna, promująca zdrowe zachowania i metody radzenia sobie. Dziękujemy za zaproszenie do wymiany i liczymy na możliwość wzięcia udziału również w przyszłym roku.
 
Koordynator działań: psycholog Joanna Pusz
Szkoły biorące udział w programie wymiany listów: Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW STANISŁAWA KOSTKI W MARUSZYNIE GÓRNEJ, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w
Chomranicach, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

9 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorząfdu Uczniowskiego, na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Ucznia.
 
A oto wyniki wyborów:
 
Rzecznik Praw Ucznia: Jolanta Bałdys.
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Marcel Dagiel.
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Gabriel Lutycz, członkowie Samorządu Uczniowskiego:
 
Igor Wiencek oraz Amelia Jurkowska.
 
Dziękujemy za oddanie głosów!

Lubuskie Talenty

Nabór wniosków do projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” od 02 do 13 października 2023 r!
 
To teraz!
Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
 
A dokładniej:
Również w tym roku Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”, skierowany do zdolnych uczniów szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
 
Projekt obejmie wsparciem 222 uczniów (70 SP i 152 LO), którzy zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie trwania
projektu uczniom przyznawane będą stypendia na rok szkolny 2023/2024 w wys. 8 000,00 zł (uczeń SP) oraz 10 000,00 zł (uczeń LO).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuskie Talenty – Program Stypendialny.