HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH

  1. Egzamin poprawkowy- MATURA- część pisemna wtorek 22 sierpnia 2023 godz. 9:00
  2. Egzaminy poprawkowe oraz wyrównujące różnice programowe:
  • czwartek 24. 08.2023 godz. 9:00 - matematyka
  • piątek 25.08.2023 godz. 9:00 - język niemiecki, język angielski, chemia
  • poniedziałek 28.08.2023 godz. 9:00 - biologia, informatyka

Zakończenie roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.
Udanych i bezpiecznych wakacji wszystkim!
Do zobaczenia we wrześniu.

Jubileusz 50 lat w programie Szkoła UNESCO

16 czerwca byliśmy gośćmi Gimnazjum Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą podczas uroczystości jubileuszu 50 lat przystąpienia do szkół UNESCO. Już w 1973 roku, jeszcze za czasów NRD/DDR, Gimnazjum Liebknechta podjęło taką decyzję, ale nauka języka polskiego i angielskiego oraz chęć otwarcia na sąsiadów i świat była obecna w tej szkole już dużo wcześniej.
Teraz współpraca ze szkołami w Polsce, w tym z nami, to codzienność i normalność, ale stały kontakt i spotkania młodzieży ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Egiptu to również oczywistość.
Delegacja Zespołu Szkół Licealnych:
dyrektor Marzena Guźniczak,
wicedyrektor Jolanta Góra,
koordynator Szkolnego Projektu Polsko-Niemieckiego Dorota Rutka.

Udział w sesji rad miejskich dwumiasta

15 czerwca, podczas wspólnej sesji Rad Miejskich Dwumiasta, uczniowie naszej szkoły zrelacjonowali burmistrzom i radnym obu miast udział polskiej i niemieckiej młodzieży w dwóch debatach - październikowej debacie uczniowskiej "Europejski Zielony Ład" oraz majowej "Demokracja w Unii Europejskiej".
Uczniowie przedstawili tematykę dyskusji i pracy w grupach roboczych, oraz rezultaty, czyli postulaty wysłane następnie jako petycja młodzieży do Parlamentu Europejskiego.
Obie polsko-niemieckie debaty uczniowskie to inicjatywa Kooperationszentrum / Centrum Kooperacji / Frankfurt an der Oder Słubice z główną organizacją, opieką i prowadzeniem Marty Rusek.

Uczniowie reprezentujący szkołę:
Alina Nawrocka z klasy 2A,
Jakub Umiński z klasy 3B,
Cyprian Krasucki z klasy 3B.
Opiekunowie:
Paweł Słabęcki, Dorota Rutka