Nasze Liceum Ogólnokształcące umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do matury, wyposaża absolwenta w umiejętności, które pozwolą mu zaistnieć w dorosłym życiu. Wysokie kwalifikacje zawodowe nauczycieli gwarantują realizację ambitnych działań w zakresie kształcenia i wychowania.

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Informacje dotyczące MATURY 2019

Maturzysto

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2018

1

Termin złożenia deklaracji wstępnej do 30 września 2017, ostatecznej do 7 lutego 2018r.

Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Wypełnione deklaracje zbiera wychowawca klasy i przekazuje zebrane dyrektorowi szkoły

Sesja egzaminacyjna od 4 maja (piątek) do 20 maja 2017r.

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym (posiadanie jest podstawą do unieważnienia egzaminu).

10 

Przebieg egzaminu pisemnego

  • podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
  • sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
  • uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają
  • czas wypełniania arkuszy-podany na 1 str arkusza i napisany na tablicy.
  • zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
  • można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE 2 miesiące wcześniej: np. kalkulator prosty, lupa, linijka…(bez ołówka, korektora)

 11

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

12 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w/g w wykazu CKE są zwolnieni z egzaminu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu – wynik maksymalny 100%.

13 

4.05.2018 – j, polski - piątek (9:00-PP, 14:00 PR), 7.05.2018 – matematyka -poniedziałek (9:00 PP), 8.05.2018 – wtorek j. angielski (9:00-PP, 14:00 PR), 9.05.2018-środa – matematyka (9:00 - PR), 10.05.2018-biologia - czwartek (9:00 PR), 11.05.2018 - piątek WOS (9:00), 11.05.2018-informatyka (14:00 PR), 14.05.2018-poniedziałek- fizyka (9:00-PR), 14:00 geografia PR, 15.05.2018-wtorek j. niemiecki (9:00 PP), (14:00 PR), 16.05.2018 środa – chemia -(9:00 PR),historia (14:00 PR)

14 

Przebieg egzaminu ustnego. Zdający przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min) wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje zestaw, omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania.

15 

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie jest przeszkodą do przystąpienia do następnych egzaminów.

16 

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

17 

Wyniki egzaminu: 3 lipca 2018 od godz. ok. 11:00 w sekretariacie szkoły (III piętro)

18 

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

19 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 4 do 9 czerwca 2018r. –część ustna od 4 do 13 czerwca 2018r. –część pisemna.

20 

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu 2018r.. W terminie do 10 lipca 2018, składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu poprawkowego. Egzamin: cz. pisemna – 21.08.2018 r. (wtorek 9:00), ustna od 21.08.2018 r. do 22.08.2018 godz. 9.00. Wynik pisemnego egzaminu poprawkowego: 11 września 2018.

21 

Kto nie zda egzaminu maturalnego, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu. W tym okresie zdane egzaminy są zaliczane. Po pięciu latach, egzaminy zdający zalicza jakby przystępował po raz pierwszy.

22

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl

 

Czytany 12941 razy
Więcej w tej kategorii: « Zagadnienia maturalne Przybory »
Joomla Templates - by Joomlage.com