brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Informacje dotyczące MATURY 2020

Rozpoczynamy rekrutację polskich uczniów do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą na rok szkolny 2020/2021.

 

 • Do 27 marca 2020 w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach przyjmujemy podania oraz świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej w Polsce.
 • 4 kwietnia 2020 (sobota) o godz. 11:00, w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, odbędzie się pisemny test znajomości języka niemieckiego.
 • W dniach 25-27 maja 2020 osoby z najwyższym wynikiem testu pisemnego odbędą rozmowę kwalifikacyjną (w j.niemieckim) w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

 

 

Maturzysto

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2020 roku.

 

 1

Sesja egzaminacyjna od 4 maja (piątek) do 19 maja 2020r. – w naszej szkole

 2

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

 3

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

 4

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

 5

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

 6

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

 7

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów
 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają
 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.
 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
 7. ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole
 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)
 8

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

 9

Terminy egzaminów pisemnych: 4.05 – j, polski PP+PR,   5.05 – matematyka PP i j. łaciński PR, 6.05 – j. angielski PP+PR, 7.05-mat. PR, 8.05 – biologia PR i WOS PR, 11.05 - chemia PR i informatyka PR, 12.05 - j. niem. 13.05 – geografia PR, 14.05 – j. rosyjski PP+PR, 18.05 – fizyka PR i historia PR.

 10

Egzaminy ustne odbędą się w terminie od 7 do 22 maja 2020 – termin ustali dyrekcja szkoły

 11

Przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min)
 2. wchodzi na salę w kolejności wg listy, po okazaniu dow. osobistego losuje bilet z nr. zadania
 3. przygotowuje się 15 min robiąc notatki na kartce z pieczątką szkoły, omawia zagadnienie (monolog do 10 min) i rozmowa (5 min) – 15 minut trwa egzamin(w sali mogą przebywać dwie osoby: zdający i przygotowujący się)
 
 12

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min),
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 zestaw z dostępnych zestawów,
 3. omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – egzamin trwa 15 minut (w sali przebywa jedna osoba – zdający.
 
 13

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów

 
 14

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

 
 15

Wyniki egzaminu: 3 lipca 2020 w sekretariacie szkoły.

 
 16

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

 
 17

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 1 do 6 czerwca 2020r. –część ustna od 1 do 17 czerwca 2020r. –część pisemna

 
 18

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • w terminie 7 dni (do 10 lipca 2020), składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu
 • poprawkowy egzamin: cz. pisemna 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00ustna 24–25 sierpnia 2020r.(termin ustala dyr. szkoły)wyniki egzaminu poprawkowego: 11 września 2020.
 
 19

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

 
 20

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl

 

Czytany 14431 razy
Więcej w tej kategorii: « Zagadnienia maturalne Przybory »
Joomla Templates - by Joomlage.com