Gimnazjum Frankfurt

Internat

Uczniowie biorący udział w SZKOLNYM PROJEKCIE POLSKO-NIEMIECKIM W GIMNAZJUM IM. KARLA LIEBKNECHTA WE FRANKFURCIE, mieszkający poza Słubicami mają możliwość zakwaterowania w internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Adres:

Internat CKZiU
ul. Sienkiewicza 28
69-100 Słubice.

Szczegółowe informacje oraz druk podania znajdują się na stronie internetowej szkoły prowadzącej internat:

https://zstslubice.edupage.org/a/internat