Dyrekcja

 

DYREKTOR 
mgr Marzena Guźniczak
 
WICEDYREKTOR
Jolanta Góra