Nagrody w starostwie

W okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyła się uroczystość wręczenia nagrody starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom.
Z naszej szkoły wyróżnione zostały p. dyrektor Marzena Guźniczak, p. wicedyrektor Jolanta Góra oraz p. Iwona Grabowska.
Cieszymy się bardzo i gratulujemy!